Reglement


Lees het reglement van de webwinkel mygift.nl. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.
Dit reglement is geldig vanaf 10 juni 2022.

I Algemene bepalingen

§1. Definities
1. mygift.nl – Online portal (online winkel) gelegen op https://mygift.nl/, waarmee de Klant Goederen en Digitale Inhoud kan kopen die te koop worden aangeboden in de online winkel en via welke de verkoper elektronisch diensten levert
2. Goederen – een fysiek product dat kan worden verhandeld (verkocht), te koop op mygift.nl
3. Digitale inhoud – Digitale inhoud, niet op een materiële drager geleverd, die kan worden verhandeld (verkocht), te koop op mygift.nl
4. Gebruiker – een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die een account heeft op mygift.nl.
5. Klant – een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid met rechtsbevoegdheid zonder rechtspersoonlijkheid, die aankopen doet op mygift.nl.
6. Consument – ​​een Klant die een natuurlijk persoon is en binnen de online winkel mygift.nl een overeenkomst sluit met de Verkoper die niet direct verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit}.
7. BEDRIJF mygift.nl / Verkoper – MGD Sp. z o.o. gevestigd in Warschau 03-885, ul. Ksiącia Ziemowita 53, ingeschreven in het Nationale Rechtbankregister onder nummer 0000907615, NIP: 5242921338, REGON: 389293667. De statutaire zetel van het bedrijf is gevestigd in Warschau, op ul. Ksiącia Ziemowita 53, 03-885 Warschau. Contactgegevens: info@mygift.nl.
8. Digitale Dienst – Dienst waarmee Klanten Goederen en Digitale Inhoud kunnen kopen, geselecteerd uit de beschikbare artikelen op mygift.nl.
9. Bezoeker – een natuurlijk persoon, rechtspersoon of organisatieonderdeel zonder rechtspersoonlijkheid die mygift.nl bezoekt zonder ingelogd te zijn als Gebruiker of zonder account op mygift.nl.
10. Grafisch werk - Werkzaamheden conform de Wet van 4 februari 1994 inzake auteursrecht en naburige rechten (geconsolideerde tekst: Journal of Laws 2006, nr. 90, item 631, zoals gewijzigd
11. Ondernemer - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatie-eenheid niet zijnde een rechtspersoon, die bij afzonderlijke wet handelingsbekwaamheid krijgt, voor eigen rekening bedrijfsactiviteiten uitoefent en gebruik maakt van de online winkel mygift.nl in verband met zijn zakelijke activiteiten.
12. Ondernemer met consumentenrechten - een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor hem geen professioneel karakter heeft, met name voortvloeiend uit het onderwerp van zijn bedrijfsactiviteit, gemaakt beschikbaar op basis van de bepalingen over Centrale Registratie en Informatie over Economische Activiteit.
13. Consumentenrecht - Wet van 30 mei 2014 inzake consumentenrechten (Journal of Laws van 2014, item 827, zoals gewijzigd).
14. Reglement - dit reglement, dat in het kader van Elektronische Diensten het reglement is waarnaar wordt verwezen in Art. 8 van de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten (Staatsblad van 2002, nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd)

§2. Rechtsgrond
De digitale dienst wordt geleverd op basis van de Verordeningen en de toepasselijke bepalingen van de Poolse wet.

§3. Technische vereisten
Om mijngift.nl te gebruiken heb je nodig:
a) het hebben van een computerapparaat met een geïnstalleerde webbrowser, waarvan de configuratie toegang mogelijk maakt tot mygift.nl op het internetadres mygift.nl, evenals het accepteren en gebruiken van cookies en het verbinden van het eindapparaat met internet,
b) actieve elektronische post (e-mail) hebben.

§4. Wettelijke vereisten
1. Elke Gebruiker en Klant is verplicht de bepalingen van het Reglement te lezen en onvoorwaardelijk te aanvaarden alvorens gebruik te maken van mygift.nl.
2. Elke Gebruiker en Klant verklaart dat hij over volledige rechtsbevoegdheid beschikt.

§5. Onderwerp van het Reglement
In het Reglement zijn de voorwaarden vastgelegd voor het verlenen van de Digitale Dienst door het BEDRIJF mygift.nl via de online winkel die beschikbaar is op mygift.nl.

II Gebruik van de digitale dienst

§6. Doel van de Digitale Dienst
Het belangrijkste doel van de Digitale Dienst is om Gebruikers en Bezoekers in staat te stellen Goederen en Digitale Inhoud te kopen.

§7. Due diligence
1. Het BEDRIJF mygift.nl betracht de nodige zorgvuldigheid om de Dienst op het hoogste niveau te leveren.
2. Bij producten waarbij mygift.nl een individueel grafisch ontwerp voor de Klant moet maken, verplicht mygift.nl zich om per besteld product kosteloos maximaal 3 grafische ontwerpen (of ontwerpcorrecties) te maken. Als de Klant een correctie op het project wil aanbrengen, zal dit op werkdagen binnen 24 uur na ontvangst van de informatie over de correctie gebeuren.
Indien de KLANT geïnteresseerd is in verdere ontwerpen of correcties, kan mygift.nl een extra vergoeding vragen voor het grafische ontwerp. Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van het type product dat u bestelt.
§8. Geen registratie vereist
1. Voor het bladeren door het aanbod van beschikbare Goederen op mygift.nl is geen registratie vereist.
2. Voor de aankoop van goederen op mygift.nl is geen registratie vereist.

§9. Een account registreren op mijngift.nl
1. Om u te registreren op mygift.nl vult u het registratieformulier in. Vermeld uw voor- en achternaam of bijnaam (bijnaam), e-mailadres en wachtwoord en accepteer het reglement van mygift.nl.
2. Registratie op mygift.nl is vrijwillig en gratis.

§10. Inloggen
Na registratie op mygift.nl logt u iedere keer in met de gegevens uit het registratieformulier.

§11. Uw account verwijderen
Om het account van een Gebruiker van mygift.nl te verwijderen, stuurt u een elektronisch bericht (e-mail) met het verzoek om het account te verwijderen naar het volgende adres: info@mygift.nl

§12. Uitnodiging om een ​​contract af te sluiten
Informatie over goederen en digitale inhoud die beschikbaar zijn in het mygift.nl-assortiment vormt een uitnodiging tot het sluiten van een contract in de zin van Art. 71 van het Burgerlijk Wetboek.

§13. Prijzen
Prijzen van goederen en digitale inhoud aangegeven op mygift.nl:
a) ze zijn inclusief BTW en worden uitgedrukt in Poolse zloty als brutobedragen;
b) zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de goederen aan de Klant worden geleverd, de waarde en de omvang van de bestelling en worden verstrekt wanneer de Klant de wijze van levering van het product kiest. De totale kosten van de bestelling (d.w.z. de prijs van de goederen samen met de bezorgkosten) worden aangegeven in het winkelmandje voordat de klant de bestelling plaatst.

§14. Prijswijzigingen
1. mygift.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van Goederen voortdurend te wijzigen. Het in de vorige zin genoemde recht heeft geen invloed op bestellingen geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging.
2. In geval van een prijsverlaging verbindt het BEDRIJF mygift.nl zich ertoe om naast de verlaagde prijs de laagste productprijs van de afgelopen 30 dagen te bieden.

§15. Levering
1. Het BEDRIJF mygift.nl publiceert op de subpagina mygift.nl waarop een bepaald Goed wordt gepresenteerd, informatie over het aantal werkdagen, d.w.z. weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen, gedurende welke de verzending met het onderwerp van de bestelling zal plaatsvinden verstuurd. Bovenstaande gegevens zijn de tijd gerekend vanaf het moment dat de bestelling voor verwerking wordt geaccepteerd totdat het onderwerp van de bestelling via Inpost pakketautomaten of een koeriersbedrijf naar de Klant wordt verzonden. Bij de orderverwerkingstijd wordt rekening gehouden met de datum van voltooiing van alle bestelde goederen. De verwerkingstijd van de bestelling is afhankelijk van de beschikbaarheid van een bepaald Goed.
2. In Polen en buiten Polen kan het onderwerp van de bestelling via de pakketautomaten van Inpost of een koeriersbedrijf worden afgeleverd op het door de Klant aangegeven adres of afhaalpunt.
3. mygift.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele douanerechten die door het land van bestemming worden opgelegd bij verzending van een pakket buiten Polen.
4. mygift.nl is niet verantwoordelijk voor langere levertijden of uitblijven van levering doordat de Klant onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, waaronder een onjuist of onvolledig afleveradres of het ontbreken van projectacceptatie (voor sommige producten is acceptatie van het voorbereide project vereist voordat de bestelling wordt geplaatst). kan worden verwerkt).
5. Beschikbare bezorgmethoden:
a) Koerierbezorging; koeriersdienst, onder rembours.
b) Ophaalpunten.
6. De bezorgkosten worden duidelijk aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Ze zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen leverings- en betaalmethode.
7. De maximale levertijd in Polen bedraagt ​​maximaal 14 werkdagen vanaf de datum van creditering van de bankrekening of vereffeningsrekening van het BEDRIJF mygift.nl in geval van vooruitbetaling (elektronische betalingen) of vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling in het geval van rembours
8. Na overhandiging van het pakket aan de koerier is het BEDRIJF mygift.nl niet verantwoordelijk voor:
a) Het niet ophalen van het pakket door de Klant
b) Weigering van de klant om het pakket te accepteren
c) Ontvangst van het pakket door een onbevoegde persoon
9. Digitale Content wordt niet op een materiële drager geleverd. Wanneer bestellingen worden verwerkt, worden deze via de website WeTransfer.

naar de Klant verzonden §16. Bestelproces
1. Het bestelproces begint door op de productpagina op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken. De volgende stap is om naar de winkelwagenpagina te gaan en de betaal- en bezorgmethode van de bestelling te selecteren. Log dan in of plaats een bestelling als Bezoeker. In beide gevallen moeten adresgegevens en gegevens die verder contact met de Klant mogelijk maken, worden verstrekt. Er verschijnt dan een besteloverzicht met alle relevante informatie, waaronder met name de kosten, beschrijving van de goederen, leveringsinformatie en informatie over de rechten van de consument in verband met de aankoop. De laatste stap van het bestelproces is het klikken op de knop "Ik bestel met betalingsverplichting".
2. Het mygift.nl BEDRIJF behoudt zich het recht voor om de verwerking van een bestelling te weigeren waarvan de inhoud of foto in strijd zou kunnen zijn met de Poolse of internationale wetgeving, inclusief inhoud die aanzet tot haat op basis van nationale, etnische, raciale, religieuze verschillen, het bevorderen van geweld, pornografische inhoud, die de waardigheid of de goede naam van derden schenden en die in strijd zijn met de principes van sociaal samenleven en die algemeen als moreel verwerpelijk worden beschouwd.
3. Winkelklanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en foto's waarvan de plaatsing op het product op verzoek van de klant het auteursrecht en de naburige rechten zou schenden.
4. Onbetaalde bestelling wordt na 7 dagen automatisch geannuleerd. Als u wilt dat wij nog een project voor u voltooien, plaatst u gewoon een nieuwe bestelling.
5. Facturen en correctiefacturen worden uitsluitend per e-mail verzonden.

§17. Betaling
1. HET BEDRIJF mygift.nl staat de volgende betaalmethoden toe:
a) Creditcard
- uitgevoerd via de website GoPay
b) Overboeking naar bankrekening
- de verwerkingstijd van de bestelling wordt geteld vanaf het moment dat het geld op de bankrekening van mygift.nl
BEDRIJF is geregistreerd - bankrekeningnummer: PL53 1140 1010 0000 4937 2600 1020 (mBank)
c) Rembours. Het maximale bestelbedrag waarvoor wij onder rembours accepteren bedraagt ​​EUR 100
- extra betaalde optie - kosten EUR 4,99

§18. Algemene gebruiksvoorwaarden van de promotie
1. Er zijn periodiek promoties in de online winkel mygift.nl. De duur van elke promotie wordt door het bedrijf mygift.nl gespecificeerd in de aanbieding waarin een bepaalde promotie wordt gecommuniceerd.
2. Elke deelnemer aan de promotie ontvangt de promotieproducten of er worden passende kortingen toegepast op aankopen in de winkel.
3. Promoties kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties en kortingen in de winkel.

§19. Klachten
1. Het mygift.nl BEDRIJF is aansprakelijk jegens de Klant als de verkochte Goederen een fysiek of juridisch gebrek vertonen (garantie).
2. mygift.nl is onder de garantie aansprakelijk voor fysieke gebreken die bestonden op het moment dat het gevaar op de Klant overging of tegelijkertijd het gevolg waren van een oorzaak inherent aan de verkochte Goederen. Het fysieke gebrek bestaat uit het niet in overeenstemming zijn van de verkochte Goederen met de Verkoopovereenkomst. In het bijzonder zijn de verkochte Goederen niet in overeenstemming met de Verkoopovereenkomst indien:
a) het geen eigenschappen heeft die een Goed van dit type zou moeten hebben vanwege het doel dat is aangegeven in de Verkoopovereenkomst of die voortvloeit uit de omstandigheden of het doel,
b) geen eigenschappen heeft waarvan het BEDRIJF mygift.nl de Klant heeft verzekerd, onder meer door het presenteren van een monster of patroon,
c) het niet geschikt is voor het doel waarover de Klant bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst het BEDRIJF mygift.nl heeft geïnformeerd, en het BEDRIJF mygift.nl hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt,
d) het werd in onvolledige staat aan de Klant geleverd,
e) in geval van onjuiste installatie en inbedrijfstelling, indien deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door het BEDRIJF mygift.nl of een derde waarvoor het BEDRIJF mygift.nl verantwoordelijk is, of door de Klant die de instructies heeft opgevolgd die hij van het BEDRIJF mygift.nl heeft ontvangen BEDRIJF.
3. mygift.nl is jegens de Klant aansprakelijk indien de verkochte Goederen eigendom zijn van een derde of bezwaard zijn met rechten van een derde, en indien de beperking in het gebruik of de beschikking over de Goederen voortvloeit uit een besluit of uitspraak van een bevoegde autoriteit; bij verkoop van het recht is ook het BEDRIJF mygift.nl verantwoordelijk voor het bestaan ​​van het recht.
4. Het BEDRIJF mygift.nl is vrijgesteld van aansprakelijkheid onder de garantie als de Klant op het moment van het sluiten van de Verkoopovereenkomst op de hoogte was van het gebrek. Er kan dan alleen over de Goederen worden geklaagd als er een ander gebrek aan het licht komt dat voor de Klant onbekend was op het moment dat de Verkoopovereenkomst werd gesloten. tijdstip van aankoop.
5. mygift.nl is jegens de Klant aansprakelijk voor de verkochte Goederen als er binnen 2 jaar vanaf de datum van levering een defect wordt geconstateerd.
6. De klant heeft vanaf de datum waarop hij het defect heeft opgemerkt een jaar de tijd om een ​​garantieclaim in te dienen bij het BEDRIJF mygift.nl.
7. In geval van een defect kan de Klant een garantieklacht indienen bij het BEDRIJF mygift.nl en een van de volgende vier acties verzoeken:
a) het vervangen van de Goederen door een nieuw exemplaar,
b) reparatie van de Goederen,
c) prijsverlaging,
d) herroeping van het contract - als het defect aanzienlijk is.
De keuze van het verzoek is afhankelijk van de Klant.
8. Als de Klant om vervanging of reparatie van de Goederen verzoekt, kan het BEDRIJF mygift.nl weigeren aan dit verzoek te voldoen, op voorwaarde dat de door de Klant aangegeven optie:
a) zou voor BEDRIJF mygift.nl
onmogelijk zijn of
b) zou buitensporige kosten met zich meebrengen vergeleken met het tweede mogelijke verzoek.
9. Het BEDRIJF mygift.nl zal binnen 14 (veertien) kalenderdagen op de klacht van de Klant reageren en hem informeren over het verdere verloop van de actie.
10. Een noodzakelijke voorwaarde voor het mygift.nl BEDRIJF om een ​​klacht in overweging te nemen is dat de Klant de geklaagde Goederen samen met het aankoopbewijs van de Goederen van het mygift.nl BEDRIJF levert aan het volgende adres: MGD sp. z o.o. straat Książe Ziemowita 53 (gebouw 4A), 03-885 Warschau. De kosten voor de levering van de Goederen worden gedragen door het BEDRIJF van mygift.nl tot de goedkoopste leveringsmethode die wordt aangeboden bij aankoop van de Goederen op mygift.nl.
11. Indien de levering van de Goederen door de Klant vanwege het soort defect, het soort Goederen of de wijze van installatie ervan onmogelijk of buitengewoon moeilijk zou zijn, is de Klant verplicht de Goederen ter beschikking te stellen van mygift. nl BEDRIJF in de plaats waar de Goederen zich bevinden.
12. Indien de klacht in het voordeel van de Klant wordt beoordeeld, zal het BEDRIJF mygift.nl, afhankelijk van het verzoek, de Klant repareren of vervangen door de gereclameerde Goederen door een exemplaar met de volledige waarde, of het voor de gereclameerde Goederen verschuldigde bedrag binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van behandeling van de klacht.
13. Het BEDRIJF mygift.nl vergoedt de Klant de kosten die zijn gemaakt in verband met de klachtenprocedure, inclusief in het bijzonder de kosten van levering van de Goederen (retour en verzending) tot de goedkoopste leveringsmethode die op mygift.nl wordt aangeboden.
14. De Klant die de Goederen koopt voor doeleinden die verband houden met professionele of zakelijke activiteiten (de Klant die geen consument is) heeft het recht om een ​​klacht in te dienen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
15.De klant heeft onder meer: de volgende mogelijkheden om buitengerechtelijke methoden te gebruiken voor het behandelen van klachten en het indienen van claims:
a) Hij heeft het recht de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie te verzoeken een bemiddelingsprocedure te starten om het geschil in der minne op te lossen;
b) Hij heeft het recht zich tot de permanente consumentenarbitragerechter van de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie te wenden om een ​​geschil dat voortvloeit uit de gesloten verkoopovereenkomst te beslechten.
16. Het gebruik van buitengerechtelijke methoden voor het behandelen van klachten en het instellen van claims is vrijwillig en beide partijen moeten instemmen met de procedure. Gedetailleerde informatie over de buitengerechtelijke methoden voor het behandelen van klachten en het instellen van claims, evenals de regels voor toegang tot deze procedures, zijn beschikbaar op de kantoren en op de websites van districts- (gemeentelijke) consumentenombudsmannen, maatschappelijke organisaties waarvan de wettelijke taken omvatten consumentenbescherming, en provinciale inspecties van de handelsinspectie.< br> 17. U kunt gratis hulp krijgen bij het oplossen van een geschil dat voortvloeit uit een gesloten overeenkomst door gebruik te maken van de hulp van een districts- (gemeentelijke) consumentenombudsman of een sociale organisatie die onder meer tot taak heeft consumentenbescherming te bieden, waaronder: Consumentenfederatie.
18. Het netwerk van Europese consumentencentra helpt grensoverschrijdende geschillen op te lossen. De adressen van deze instellingen zijn beschikbaar op de website van het Europees Consumentencentrum www.konsument.gov.pl. 19. Als consument kunt u buitengerechtelijke methoden gebruiken om klachten te behandelen en claims in te dienen, ook via het ODR-platform, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 Mei 2013 over het onlinesysteem voor het beslechten van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening inzake ODR bij consumentengeschillen).
20. Het Europese ODR-platform is een interactieve website waarmee u als consument uw klacht kunt indienen. Hieronder vindt u een elektronische link naar het ODR-platform - ec.europa.eu/consumers/odr
21. Het ODR-platform is bedoeld om de onafhankelijke, onpartijdige, transparante, effectieve, snelle en eerlijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en handelaren via internet over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten of overeenkomsten voor het aanbieden van diensten die worden gesloten tussen consumenten die in de Unie wonen en in de Unie gevestigde handelaars.

§20. Opzegging van het contract
1. Een klant die een natuurlijke persoon is en bij mygift.nl aankopen doet in een omvang die geen verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit of die een natuurlijke persoon is die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat dit voor hem geen professioneel karakter heeft dat met name voortvloeit uit het onderwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, ter beschikking gesteld op basis van de bepalingen over de Centrale Registratie en Informatie Bedrijfsleven (consument of ondernemer met consumentenrechten), kan zich intrekken van de verkoopovereenkomst voor Goederen gekocht op mygift.nl zonder opgave van reden gedurende een periode van 365 dagen vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling. De door de Consument of Ondernemer met consumentenrechten geretourneerde Goederen mogen niet beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen. Als de geretourneerde goederen onvolledig zijn of tekenen van gebruik vertonen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de verzending te weigeren of het terugbetaalde bedrag te verlagen.
2. Consument of Ondernemer met consumentenrechten conform Art. 38 van de Consumentenwet bestaat er geen recht om de overeenkomst te herroepen:
a) waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de Verkoper geen controle heeft en die zich kunnen voordoen vóór de uiterste datum voor herroeping van het contract;
b) waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of ondernemer met consumentenrechten, dat dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
c) waarbij het onderwerp van de dienst een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft;
d) waarbij het voorwerp van de dienst een artikel is dat in een verzegelde verpakking wordt geleverd en dat om gezondheidsredenen of hygiënische redenen na opening van de verpakking niet kan worden geretourneerd, als de verpakking na levering is geopend;
e) waarbij het voorwerp van de dienst zaken betreft die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken verbonden zijn;
f) waarbij het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, als de verpakking na levering is geopend;
g) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd, als de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument of de ondernemer met consumentenrechten vóór de uiterste datum voor herroeping van de overeenkomst en nadat de ondernemer hiervan op de hoogte is gesteld hem over het verlies van het recht om het contract op te zeggen;< br> h) voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
3. Om de deadline te halen, is het voldoende om vóór de deadline een verklaring van herroeping van het contract te sturen.
4. Een verklaring van herroeping van de overeenkomst kan door een consument of een ondernemer met consumentenrechten worden ingediend op het formulier dat bijlage nr. 1 bij het Reglement vormt, of op het formulier waarvan het model bijlage nr. 2 bij de consumentenrechten vormt.
5. De kosten van verzending van de Goederen naar de Klant en van de Consument of Ondernemer met consumentenrechten in geval van herroeping van de overeenkomst zijn voor rekening van het BEDRIJF mygift.nl tot aan de goedkoopste leveringsmethode die op mygift.nl wordt aangeboden. De transportkosten worden opgeteld bij de waarde van de Goederen en worden terugbetaald op de rekening die de Consument of Ondernemer met consumentenrechten heeft aangegeven.
6. De goederen moeten samen met de verklaring van herroeping van de overeenkomst of het retourformulier naar het volgende adres worden gestuurd: MGD sp.z o.o. Straat Książe Ziemowita 53 (gebouw 4A) 03-885 Warschau
7. mygift.nl accepteert geen zendingen onder rembours.
8. In het geval van een klant die een ondernemer is met consumentenrechten en die gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te herroepen, heeft de verkoper het recht om na te gaan of de door deze persoon gesloten overeenkomst voor hem een ​​professioneel karakter had en of de herroeping uit het contract mogelijk was. De Verkoper behoudt zich hierbij voor dat als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, hij het recht heeft om de verklaring van de Ondernemer tot herroeping van de overeenkomst met consumentenrechten te negeren.
9. Digitale inhoud die door de klant is gekocht en niet op een materiële drager is geleverd, is niet onderhevig aan herroeping van het contract.

§21. Beschikbaarheid van services
1. Voor zover toegestaan ​​door de wet, is mygift.nl niet aansprakelijk voor eventuele storingen, inclusief onderbrekingen, in de werking van mygift.nl veroorzaakt door overmacht, ongeoorloofd handelen van derden of incompatibiliteit van mygift.nl met de technische specificaties van de Klant infrastructuur.
2. Het BEDRIJF mygift.nl spant zich in om ervoor te zorgen dat de dienstverlening binnen mygift.nl van het hoogste niveau is, echter het BEDRIJF mygift.nl sluit de mogelijkheid niet uit om de beschikbaarheid van mygift.nl tijdelijk op te schorten ingeval uit de noodzaak tot het uitvoeren van onderhoud, inspectie, vervanging van apparatuur of in verband met de noodzaak tot modernisering of uitbreiding van mygift.nl.

§22. Via mijngift.nl
De Gebruiker mag alle beschikbare functionaliteiten van mygift.nl gebruiken, inclusief het kopen van Goederen die beschikbaar zijn in het mygift.nl-assortiment.

§23. Meningen
mygift.nl zorgt ervoor dat de op mygift.nl gepubliceerde meningen afkomstig zijn van consumenten die het product hebben gekocht of gebruikt. Verificatie vindt als volgt plaats: bij het toevoegen van een opinie is de consument verplicht het bestelnummer op te geven waarop de opinie betrekking heeft. Als de bestelling geen product bevatte waarvoor de consument een recensie wil toevoegen, wijst het systeem dit automatisch af.

§24. Productpositionering
In categorieën
Het product verschijnt op de pagina van een bepaalde categorie als het er eerder aan is toegewezen. Op categoriepagina's is het aantal resultaten 750, tenzij het een gecombineerde categorie is - dan 300. Bij het sorteren van producten op categoriepagina's wordt rekening gehouden met 3 parameters: de klikfrequentie van een bepaald product, de snelheid waarmee het aan de winkelwagen wordt toegevoegd en de verkoopcijfers. prijs van het product. Hoe groter het product van deze parameters, hoe hoger een bepaald product op de categoriepagina verschijnt.

In de zoekmachine
Eerst selecteert de zoekmachine producten uit de database die de gezochte zin in de titel/productnaam bevat, rekening houdend met de huidige taalversie (er wordt alleen gezocht in de taal waarin de pagina wordt weergegeven). Vervolgens worden de resultaten gesorteerd afhankelijk van de geselecteerde filters (als we op zoek zijn naar bestsellers, aanbevolen producten, nieuwe producten, enz. - producten die aan deze voorwaarden voldoen, worden naar de bovenkant van de lijst verplaatst). De resultaten worden vervolgens aan de gebruiker weergegeven.

III Slotbepalingen

§25. Neem contact op met mijngift.nl
Om contact op te nemen met het BEDRIJF mygift.nl kunt u een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: info@mygift.nl

§26. Geldigheid van bepalingen
Als geselecteerde bepalingen van het Reglement ongeldig worden geacht door een bevoegde rechtbank of overheidsinstantie die bevoegd is in de zaak, blijven de overige bepalingen van kracht.

§27. Jurisdictie
1. Alle geschillen die mochten ontstaan ​​tussen een Gebruiker of een Klant die geen Consument is of een Ondernemer met consumentenrechten en het BEDRIJF mygift.nl zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van het BEDRIJF mygift.nl. .
2. In geval van een geschil tussen een Gebruiker of een Klant die Consument of Ondernemer met consumentenrechten is en het BEDRIJF mygift.nl, heeft de Gebruiker of Klant het recht om voor de beslechting van het geschil de voor de beslechting van het geschil bevoegde rechter te kiezen. bevoegde gewone rechtbanken.

§28. Toepasselijke regelgeving
Op zaken die niet in het Reglement zijn geregeld, zijn de bepalingen van de Poolse wet van toepassing.

§29. Verzonden berichten blokkeren
Voor zover toegestaan ​​door de wet, is het BEDRIJF mygift.nl niet verantwoordelijk voor het blokkeren door mailserverbeheerders van het verzenden van berichten naar het door de Gebruiker of Klant opgegeven e-mailadres en voor het verwijderen en blokkeren van e-mails door software die op de computer is geïnstalleerd. computer gebruikt door de Gebruiker of Klant.

§30. Wijzigingen in het Reglement
1. Het Reglement kan worden gewijzigd door het BEDRIJF mygift.nl, met dien verstande dat het bijgewerkte Reglement minimaal 14 dagen vóór de inwerkingtreding ervan ter inzage wordt gelegd voor Gebruikers, Klanten en Bezoekers op een wijze die de mogelijkheid biedt er kennis mee te nemen. met de nieuwe of gewijzigde bepalingen.
2. Indien de wijziging in de bepalingen van het Reglement niet wordt geaccepteerd, is de Gebruiker verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van informatie over wijzigingen in het Reglement elektronisch contact op te nemen met mygift.nl om hem te informeren over het ontbreken van toestemming.
3. Als de wijziging in de bepalingen van het Reglement niet wordt geaccepteerd, wordt het account van de Gebruiker onmiddellijk nadat mygift.nl deze informatie heeft verkregen, verwijderd van mygift.nl en zijn de nieuwe bepalingen van het Reglement daarop niet van toepassing.
4. Bestellingen die door klanten worden geplaatst voordat de wijzigingen in de regelgeving van kracht worden, worden verwerkt in overeenstemming met de bestaande bepalingen van de regelgeving.

§31. Beschikbaarheid van het Reglement
Het Reglement kan in elektronische vorm worden bekeken op de website mygift.nl/pages/show/1 in een formaat dat downloaden naar een harde schijf en afdrukken mogelijk maakt.

§33. Inwerkingtreding van de Verordening
De verordeningen treden in werking op 10 juni 2022.